Prova de resistència al foc

S'utilitzen altres proves de resistència al foc anomenades proves ignífugues per garantir la seguretat contra incendis dels nostres productes o materials i mesurar els seus requisits de resposta al foc. És necessari que fem aquesta prova per comprovar la resistència al foc, especialment els productes que cal aplicar en entorns extrems.

Jera procedirà a aquesta prova als productes següents

-Cables de caiguda de fibra òptica

-Connector de perforació d'aïllament (IPC)

Les proves de resistència al foc són operades per forn vertical segons la norma IEC 60332-1, la norma IEC 60332-3. Els equips de prova es van preformar automàticament, cosa que pot evitar errors humans per assegurar-se que l’autenticitat i la precisió de l’experiment.

Abans del llançament, utilitzem les següents proves d’estàndards per a nous productes, també per al control de qualitat diari, per assegurar-nos que el nostre client pugui rebre productes que compleixin els requisits de qualitat.

El nostre laboratori intern és capaç de dur a terme una sèrie de proves tipus relacionades estàndard.

Benvingut a contactar amb nosaltres per obtenir més informació.

aggdsg